Aanmeldingsformulier nieuw lid

Hierbij meldt ondergetekende zich aan als lid van de Zeevis Vereniging Zandvoort. Het lidmaatschapgeld groot € 50,-­per jaar incl. vispas, landelijke lijst van viswateren en grote vergunning(voorheen visakte) of de Zeevispas groot € 40,-­ (zonder grote vergunning), maak ik over op rekening NL22INGB0003108377 tnv. Penningmeester ZVZ te Zandvoort. Het clubblad Vissersl(at)ijn en alle bijbehorende clubinformatie wordt mij toegestuurd.    

 

 

vul de code in
captcharefresh
Copyright © 2016. All Rights Reserved. Zeevisvereniging Zandvoort