Aanmeldingsformulier nieuw lid

Hierbij meldt ondergetekende zich aan als lid van de Zeevis Vereniging Zandvoort. Het lidmaatschapgeld groot € 60,- per jaar incl. vispas, landelijke lijst van viswateren en grote vergunning(voorheen visakte) of de ZVZ lidmaatschapspas € 35,- (zonder grote vergunning), maak ik over op rekening NL22INGB0003108377 tnv. Penningmeester ZVZ te Zandvoort. Het clubblad Vissersl(at)ijn en alle bijbehorende clubinformatie wordt mij toegestuurd

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging op het door u opgegeven e-mailadres.