REGLEMENT voor ZVZ-recordclaims.

 

Artikel 1.

Het doel is ZVZ-records in Nederland, Europa of waar ook ter wereld weidelijk aan de hengel gevangen zeevissen te erkennen en te publiceren.

 

Artikel 2.

Alle claims voor ZVZ-records dienen schriftelijk, met een duidelijke foto van de vis, bij de recordcommissie te worden ingediend onder vermelding van de volgende bijzonderheden: a. Soort, gewicht, lengte, en zo mogelijk omvang van de vis. (lengte van snuitpunt tot staartpunt). b. Datum en plaats van de vangst. c. Naam en adres van (liefst) twee getuigen van de vangst, waaronder b.v. de schipper, welke getuigen het claimformulier mede moeten ondertekenen. d. Gebruikt hengel materiaal. (Hengel, type molen of reel, soort en opgegeven lijnklasse van de lijn, type en maat haak + aas etc.). e. Het formulier dient ook te zijn ondertekend door een erkende "weightmaster" en een getuige van de weging. f. Indien er geen getuigen zijn van de vangst, dient de indiener van de claim deze vergezeld te doen gaan van een beëdigde verklaring.

 

Artikel 3.

Wanneer de commissie niet overtuigd is over het gewicht, de vangstmethode of de vissoort, wordt de claim niet aanvaard. De commissie behoudt zich het recht voor een claim af te wijzen, indien zij niet overtuigd is van enig punt dat zij in dit geval van belang acht.

 

Artikel 4.

In geval van een in buitenlandse zeewateren gevangen vis, kan voor de in artikel 2 genoemde weegverklaring met een weegbriefje van een officieel weegstation van erkende club of instelling worden volstaan zoals: de Shark Angling Club of Great Britain, de Britisch Conger Club, Rod and Line weegstations, de Irish Specimen Fish Committee, etc..

 

Artikel 5.

Ten einde een juiste identificatie te verzekeren, is het zeer gewenst dat een kleuren foto(s) van de vis, volgens art. 10, bij de claim worden gevoegd.

 

Artikel 6.

Claims worden uitsluitend aanvaard voor aan de hengel gevangen vissen, waarbij de vis in de bek gehaakt moet zijn.

 

Artikel 7.

De vis moet aan land worden gewogen op of aan een weeginstrument dat namens het bestuur kan worden getest. Een certificaat van het ijkwezen of vergelijkbare instelling in het buitenland t.a.v. de nauwkeurigheid van het weeginstrument kan worden verlangd. De getuigen van de weging mogen geen familie zijn van degene die de recordclaim indient.

 

Artikel 8.

Voor soorten die (nog)niet op de ZVZ-recordlijsten voorkomen kunnen ook claims worden ingediend!

 

Artikel 9.

Een vis die als record wordt geclaimd, moet "normaal" zijn en mag niet lijden aan een ziekte waardoor het gewicht is beïnvloed.

 

Artikel 10.

Meegestuurde kleurenfoto's dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Zij moeten scherp zijn en duidelijk de kenmerken van de vis tonen.
 • De afmetingen van de foto moet minimaal 9 x 12 cm. zijn.
 • Roggen en platvissen moeten aan weerskanten gefotografeerd zijn.
 • De vis moet liggend zijn gefotografeerd, met de rugvinnen omhoog, zodat de vinstralen kunnen worden geteld.
 • Gamevissen mogen hangend worden gefotografeerd (b.v. tonijn en marlijn).
 • Een voorwerp van bekende afmeting, bij voorkeur met mm-verdeling, vlak voor de vis dient te worden mee gefotografeerd.
 • De foto mag per mail opgestuurd worden aan de recordcommissie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Artikel 11.

Indien het een bijzondere vissoort betreft:

 • Bij haaien: enkele tanden inzenden (zie opmerking onderaan).
 • Bij geschubde vissen: enkele schubben inzenden.
 • Indien mogelijk de rugvin inzenden.
 • Bijzondere kenmerken: strepen, kleuren, vlekken etc. op het claimformulier vermelden. Bij claims voor een Europees record betreffende een haaiensoort moet een stukje huid uit de flank van de haai, ter hoogte van de eerste rugvin en boven de zijdestreep, worden opgezonden.

U kunt een vis van normale afmeting prima bewaren in de diepvries. Voor andere conserveringsmethoden kunt u zich wenden tot Cas Al mocht u niet over een diepvriezer beschikken en zou opsturen of bewaren van de gehele vis gewenst zijn.

 

Artikel 12.

Als bij de vangst van een vis de wettelijke regels zijn overtreden, dan komt deze vis niet in aanmerking voor een recordclaim.

 

Artikel 13.

De commissie plaatst ieder jaar de recordlijsten in het blad Vissersl(at)ijn.

 

Artikel 14.

De toegekende claims van een afgelopen kalenderjaar worden in het eerste nummer van Vissersl(at)ijn gepubliceerd.

 

Artikel 15.

Voor elke toegekende claim ontvangt de vanger een ZVZ oorkonde met speld.

 

Artikel 16.

Indien een vanger a.an zijn 10e ZVZ speldje toe is komt hij, tegen inlevering van 8 normale ZVZ recordspeldjes, in aanmerking voor het speciale ZVZ recordspeldje met kroon.

 

Artikel 17.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de recordcommissie bindend.

 

Recordcommissie:

Tony van Rooij

Klipperkade 14

2022 GB Haarlem

Mobiel: 0629735813

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ton Goossens

Celsiusstraat 209

2041 TH  Zandvoort

Tel. 0235719041

Mobiel: 0612848628

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.